Why Choose Us


Trumweb.Net


ประสบการณ์ทำเว็บมากกว่า 10 ปี ในระบบของ สคริปสำเร็จรูปต่างๆ เช่น เว็บบอร์ด SMF,Discuz,PhpBB, เว็บ CMS Joomla ,wordpress ,Phpnuke , E-commerce Woocommerce ,Opencart, Magento มีรูปแบบเทมเพลตให้เลือก และ ให้คำปรึกษาก่อนเริ่มทำเว็บ


Read more

ขั้นตอนการสั่งทำเว็บ

ประเมินราคา

ส่งตัวอย่างเว็บที่ต้องการ เพื่อประเมินราคา
หรือเลือกตามเทมเพลตที่เรามี ซึ่งจะให้สอดคล้องกับจุดประสงค์ของท่านลูกค้า

40%

ชำระเงิน 40% ก่อนเริ่มงาน
และลูกค้าทำการส่ง โฮสและโดเมน หรือแจ้งให้ทางเราจัดการให้

DATA

ส่งข้อมูลต่างๆ อาทิ รูปภาพ ข้อความ และอื่นๆ
ตรวจสอบงาน ให้แก้ไข ดูออนไลน์บนเว็บไซค์ได้เลย

Success

ชำระเงิน 60% และตรวจสอบงาน

Contact Us


Tel 091-559-9929 | ID Line : okomohm | Facebook |

 

Chat
ติดต่อสอบถาม